Nova Plaza Hotels

The Nova Plaza Hotels are modern, elegant and convenient hotels perfect for your stay in the enchanting setting of Istanbul

Nova Plaza

A Unique Accommodation Experience at the Heart of the City

Featuring modern design with contemporary style and a real Turkish hospitality with a warm atmosphere, Nova Plaza Hotels provides an innovative alternative to business and leisure travellers with its unique locations right at the heart of Istanbul as well as its adherence to the highest standards of comfort.

More About
Hotels & Resorts 7
Rooms & Suites 856
Guests 30K +

Our Hotels

Nova Plaza

Personalizing Comfort &
Convenience

The Nova Plaza Hotels is a place where the genuine care and comfort of our guests is our highest mission. We pledge to provide the finest personal service and facilities for our guests who will always enjoy a warm, relaxed, yet refined ambience.

Best Locations
Experienced Staff
Entertainment & Music
Free WiFi
Trustworthy
in Every Language

Tesisimiz olarak, sürdürülebilirlik prensiplerimiz çerçevesinde faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz:
❖ Sürdürülebilir Yönetim
❖ Çevresel Sürdürülebilirlik
❖ Sosyo-ekonomik Sürdürülebilirlik
❖ Kültürel Sürdürülebilirlik
Bu kapsamda hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız için farkındalık oluşturmaya çalışarak sürdürülebilirlik prensiplerimizi vizyon, misyon ve değerlerimiz kuruluş kültürü haline getirmeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilir Yönetim
❖ Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için yeterli ve yetkin insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynağı temin etmek ve bu kaynakları verimli şekilde kullanmak,
❖ Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,
❖ Sürdürülebilirlik prensiplerimiz çerçevesinde uygulanan sürdürülebilir yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
❖ Faaliyetlerimiz kapsamında yasal şartlara, ulusal ve uluslararası standartlara uymak,
❖ Otelimizde konaklayan misafirlerimizle her zaman diyalog halinde olup müşteri odaklı bir hizmet vermek.

Kültürel Sürdürülebilirlik
❖ Otelimizin bulunduğu Marmara Bölgesi ile birlikte anılan ve özdeşleşmiş yerlerin tanıtımını yaparak turizm sektörüne yüksek katma değer yaratmak,
❖ Doğal ve kültürel mirası korumak.

Sosyo-ekonomik Sürdürülebilirlik
❖ Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek,
❖ Çalışan memnuniyeti odaklı çalışmalar ile çalışanlarımızın mevcut sosyal ve ekonomik durumlarını korumak ve gelişmesini sağlamak,
❖ Sosyal sorumluluk bilinci ve bu kapsamdaki faaliyetlere destek vererek toplumun gelişimine katkı sağlamak,
❖ Herkes için erişim prensibiyle; özel ihtiyaçları olan kişilere erişim ve bilgi desteği sağlamak.

Çevresel Sürdürülebilirlik
❖ Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek atık miktarını, enerji tüketimini ve kirliliği en az seviyeye indirmek,
❖ Teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayarak doğal kaynakların tasarruflu kullanımını sağlamak,
❖ Çalışanlarımızın, konuklarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırarak; enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği
❖ Çalışanlarımız ve paydaşlarımız için kaza riskini en aza indirecek ve meslek hastalığını önleyecek güvenli bir ortam oluşturmak için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü önlemi almak.

Eşitlik ve İstismar
❖ Yürürlükteki yasalar tarafından korunan kişi dokunulmazlığı, kişi hürriyeti ve güvenliği haklarına dayanarak herhangi bir taciz veya ayrımcılığa tolerans göstermemek ve bu kapsamda her türlü önlemi almak.

Biyoçeşitliliğin ve Ekosistemin Korunması
❖ Yerel alanda biyolojik çeşitliliğin korunması için ayni veya diğer destekleri sağlamak ve ziyaretçileri bu kapsamda bilgilendirmek,
❖ Hayvan refahına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve evcil hayvanlara otelimizde konaklama imkânını sağlamak,
❖ Yaban hayatını korumak ve refahını sağlamak adına, otelimizde hiçbir yaban hayvanı türü, avlanmaz, toplanmaz, tüketilmez ve sergilenmez ayrıca bunların herhangi bir ticareti faaliyetinde bulunulmaz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği
❖ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tüm kişisel verileri hukuka uygun şekilde işlemek ve korumak.
❖ Bilgi varlıklarını tanımlayarak; yetkisiz erişimden korumak, gizliliğini sağlamak ve bütünlüğünü korunmak.

Nova Magazine

If you are interested in making a reservation at the Nova Plaza Hotels or have any questions, please feel free to start a chat. Our Customer Representatives are at your service 24/7 to provide you with all the support you need.

Send Message